Συχνές Ερωτήσεις

 1. Χρειάζομαι Δικηγόρο;
 2. Χρειάζομαι Μηχανικό;
 3. Χρειάζομαι ειδική άδεια για να αγοράσω ακίνητο στην Ελλάδα;
 4. Τι είναι η Αντικειμενική Αξία Ακινήτου;
 5. Ποιά είναι το έξοδα αγοράς ενός ακινήτου;
 6. Θα χρειαστεί να πληρώνω φόρο για το ακίνητό μου;
 7. Ποιά είναι η διαδικασία αγoράς ακινήτου στην Ελλάδα;

 

1. Χρειάζομαι Δικηγόρο;

Οπωσδήποτε, ναι. Οι δικηγόροι διεκπεραιώνουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους στους τίτλους των ακινήτων και διαπιστώνουν εάν υπάρχουν τυχόν βάρη, δηλαδή εμπράγματες αξιώσεις τρίτων, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών ή υποθήκες. Επιπρόσθετα, ο νομικός σας σύμβουλος θα σας καθοδηγήσει καθ ’όλη την διάρκεια της διαδικασίας από τα ζητήματα της κίνησης των αναγκαίων κεφαλαίων προς την Ελλάδα, τα ζητήματα διακανονισμού της πληρωμής του τιμήματος, αν αυτό απαιτηθεί ως και την υπογραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου.

 

Επιστροφή

 

2. Χρειάζομαι Μηχανικό;

Σε κάποιες περιπτώσεις, η συμβουλή ενός μηχανικού είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση ενός ακινήτου. Ο πωλητής, στις περισσότερες περιπτώσεις  οφείλει μαζί με τους τίτλους κτήσης του ακινήτου να προσκομίσει πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου του, στο οποίο θα είναι αποτυπωμένα τα τυχόν υφιστάμενα εντός αυτού κτίσματα, για τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει και την άδεια ανέγερσής τους, ειδικά αν πρόκειται για κτίρια νεώτερα του 1983. Ο μηχανικός, μπορεί να εξακριβώσει και να εκτιμήσει την κατάσταση ενός κτίσματος όπως και να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την ενδεχόμενη περαιτέρω ανάπτυξη ή ανακαίνισή του.

 

Επιστροφή

 

3. Χρειάζομαι ειδική άδεια για να αγοράσω ακίνητο στην Ελλάδα;

Δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο εμπόδιο για την αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από τους πολίτες της Ευρωπαικής ένωσης. Όμως, για τους πολίτες άλλων χωρών, και ειδικά όσο αφορά για αγορά ακινήτου σε περιοχές επονομαζόμενες ως παραμεθόριες, χρειάζεται ειδική άδεια η οποία εκδίδεται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμύνης.

 

Επιστροφή

 

4.Τι είναι η Αντικειμενική Αξία Ακινήτου;

Η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου αφορά την εκτίμησή του από  την Ελληνική Εφορία. Γενικότερα, σε αρκετές περιπτώσεις, αυτή η αξία είναι ακόμη αρκετά χαμηλότερη από την αγοραία αξία του ακινήτου.

 

Επιστροφή

 

5. Ποιά είναι το έξοδα αγοράς ενός ακινήτου;

Υπολογίζοντας όλες τις απαραίτητες αμοιβές και τους φόρους, το επιπρόσθετο κόστος αγοράς ακινήτου, μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 15% επιπλέον της τιμής αγοράς.

 

Επιστροφή

 

6. Θα χρειαστεί να πληρώνω φόρο για το ακίνητό μου;

Από την 01.01.2008, ένας ενιαίος φόρος της τάξεως του 0,1% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου επιβαρύνει όλα τα ακίνητα φυσικών προσώπων στην Ελλάδα.

 

Επιστροφή

 

7.Ποιά είναι η διαδικασία αγoράς ακινήτου στην Ελλάδα;

 • Μόλις επιλέξετε το ακίνητο που επιθυμείτε να αγοράσετε, πρέπει να προσλάβετε δικηγόρο και συμβολαιογράφο.
 • Εάν δεν έχετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, πρέπει να κάνετε αίτηση για την απόκτησή του. (αυτό μπορεί να το διεκπεραιώσει και ο δικηγόρος σας με παροχή πληρεξουσιότητας)
 • Εφόσον είστε κάτοικος εξωτερικού, πρέπει να ανοίξετε λογαριασμό σε Ελληνική τράπεζα ώστε τα χρήματα που θα μεταφερθούν από την χώρα σας να είναι απολύτως δικαιολογημένα, και να πιστοποιηθεί οτι θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου. (αυτό επίσης μπορεί να το διεκπεραιώσει και ο δικηγόρος σας με την παροχή πληρεξουσιότητας)
 • Ο δικηγόρος σας, ετοιμάζει ένα προσχέδιο με τους όρους της συμφωνίας και της πληρωμής του ακινήτου.
 • Πληρώνετε προκαταβολή έναντι του ακινήτου (το ποσό της προκαταβολής, καλό είναι να παραδίδεται στον δικηγόρο σας και να αποδίδεται μόνο μετά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου)
 • Αφού πληρωθεί ο φόρος μεταβίβασης του ακινήτου, γίνεται το οριστικό συμβόλαιο. Αυτό συμβαίνει 4 με 6 εβδομάδες μετά το πρώτο σας βήμα, στα γραφεία του συμβολαιογράφου σας. Παρών στην διαδικασία του οριστικού συμβολαίου είναι και ο δικηγόρος σας, ο οποίος υποχρεωτικά το προσυπογράφει.

 

Επιστροφή